Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.